پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (میتوز)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (میتوز)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 37 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (کروموزوم)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (کروموزوم)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 19 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (غده های درون ریز)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (غده های درون ریز)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 39 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (دستگاه تولید مثل در زن)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (دستگاه تولید مثل در زن)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (دستگاه تولید مثل در زن)34 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (ارتباط شیمیایی)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (ارتباط شیمیایی)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 13 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (پاسخ به محیط)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (پاسخ به محیط)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 34 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (استخوان ها و اسکلت)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (استخوان ها و اسکلت)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 26 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (دستگاه تولید مثل در مرد)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (دستگاه تولید مثل در مرد)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 22 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (ماهیچه ها و حرکت)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (ماهیچه ها و حرکت)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 28 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (رشد و نمو جنین)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (رشد و نمو جنین)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (رشد و نمو جنین) از یاخته تا دوران جنینی و نوزادی و مراقبت ها و بیماری های دوران بارداری و تغذیه جنین و...37 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (از یاخته تخم تا گیاه)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (از یاخته تخم تا گیاه)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (از یاخته تخم تا گیاه) 29 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست پایه یازدهم (گیرنده های حسی جانوران)  

پاورپوينت زيست پایه يازدهم (گیرنده های حسی جانوران)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (گیرنده های حسی جانوران)15 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (میوز و تولید مثل جنسی)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (میوز و تولید مثل جنسی)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 19 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (نخستین خط دفاعی : ورود ممنوع)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (نخستین خط دفاعی : ورود ممنوع)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 14 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (سومین خط دفاعی : دفاع اختصاصی)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (سومین خط دفاعی : دفاع اختصاصی)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 33 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

نمونه سوالات فصل به فصل زیست شناسی به جز دو فصل اخر پایه یازدهم  

نمونه سوالات فصل به فصل زيست شناسی به جز دو فصل اخر پایه يازدهم


نمونه سوالات فصل به فصل زيست شناسی به جز دو فصل اخر پایه يازدهمبه صورت کامل و تفصیلیدر قالب pdf در 6 فایلزيست شناسی يازدهم نمونه سوالات کاربردی

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (دومین خط دفاعی : واکنش های عمومی اما سریع)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (دومین خط دفاعی : واکنش های عمومی اما سریع)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم 30 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (تولید مثل جنسی)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (تولید مثل جنسی)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (تولید مثل  جنسی)در مورد پرچم ، مادگی ، کاسبرگ ، گلبرگ ، نهنج ، تخمدان و موراد دیگر مربوط به تولید مثل جنسی توضیح کامل داده شده است23 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست پایه یازدهم (گیرنده های حسی)  

پاورپوينت زيست پایه يازدهم (گیرنده های حسی)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (گیرنده های حسی)19 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (تنظیم کننده های رشد در گیاهان)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (تنظیم کننده های رشد در گیاهان)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (تنظیم کننده های رشد در گیاهان)تنظیم کننده های رشد گیاهان و ترکیبات ، ریزش برگ ها ، اتیلن ، تغییر در ژن و ... 38 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (تولید مثل غیر جنسی)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (تولید مثل غیر جنسی)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (تولید مثل غیر جنسی)در مورد پیوند زدن گیاهان ، تکثیر و فن آوری تکثیر گیاهان ، گروهبندی گیاهان و ... موارد مربوط به تکثیرات گیاهان به طور کامل توضیح داده شده است.18 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت دلایل توسعه نیافتگی ایران 146 اسلاید  

پاورپوينت دلایل توسعه نیافتگی ایران 146 اسلاید


پاورپوينت کامل با فهرست و مرتب و منابع با موضوع دلایل توسعه نیافتگی ایران دارای 146 اسلایدموضوعات کلیاسلايدهاي 35-3  فقر و فساد موانع توسعهاسلايدهاي 44-36 راهکارهای مبارزه با فساد در ایراناسلايدهاي 99-45 آسیب شناسی برنامه های توسعه ایران و ارائه راهبردهای محوریاسلايدهاي 145-100 بررسی و تحلیل توسعه در حوزه اقتصاد بعد از انقلاب

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (تولید مثل در جانوران)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (تولید مثل در جانوران)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (تولید مثل در جانوران) در رابطه با لقاح جانوران و انواع لقاح ، بکر زایی ، پستانداران کیسه دار ، پستانداران جفت دار ، لقاح داخلی و حفاظت از جنین و... توضیح داده شده است.14 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست پایه یازدهم (حواس ویژه)  

پاورپوينت زيست پایه يازدهم (حواس ویژه)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (حواس ویژه)49 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (یاخته های بافت عصبی)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (یاخته های بافت عصبی)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (یاخته های بافت عصبی)33 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست پایه یازدهم (ساختار دستگاه عصبی)  

پاورپوينت زيست پایه يازدهم (ساختار دستگاه عصبی)


پاورپوينتی زیبا و جذاب با اسلايدهاي قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه يازدهم (ساختار دستگاه عصبی)57 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته محیط زیست با عنوان محیط زیست شهری  

پاورپوينت رشته محیط زيست با عنوان محیط زيست شهری


پاورپوينت رشته محیط زيست با عنوان محیط زيست شهری در 21 اسلاید قابل ویرایشمحیط زيست مجموعه ای است از آب، هوا، خاک، نور خورشید، گیاهان، جانوران، اقلیم و دیگر عوامل جاندار و بیجان که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و به طور مستقیم شرایط زيستی را برای موجودات زنده (از جمله انسان) فراهم می سازند.

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان اسلايدهاي آموزشي استانداردهاي حسابداري ايران  

پاورپوينت با عنوان اسلايدهاي آموزشی استانداردهای حسابداری ایران


1 فایل پاورپوينت |27 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از پاورپوينتتسعیر ارز استاندارد حسابداری شماره 16اهداف آموزشی• مرور عملیات ارزش توسط شرکتها

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت زیست شناسی 2 پایه یازدهم فصل چهارم تنظیم شیمیایی  

دانلود پاورپوينت زيست شناسی 2 پایه يازدهم فصل چهارم تنظیم شیمیایی


دانلود پاورپوينت  زيست شناسی 2 پایه يازدهم  فصل چهارم تنظیم  شیمیاییفرمت فایل: پاورپوينتتعداد اسلاید:20    دانلود پاورپوينت  زيست شناسی 2 پایه يازدهم فصل چهارم تنظیم  شیمیایی

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته محیط زیست با عنوان محیط زیست شهری  

پاورپوينت رشته محیط زيست با عنوان محیط زيست شهری


پاورپوينت رشته محیط زيست با عنوان محیط زيست شهری در 21 اسلاید قابل ویرایشمحیط زيست مجموعه ای است از آب، هوا، خاک، نور خورشید، گیاهان، جانوران، اقلیم و دیگر عوامل جاندار و بیجان که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و به طور مستقیم شرایط زيستی را برای موجودات زنده (از جمله انسان) فراهم می سازند.

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (گیرنده های حسی)  

پاورپوينت زيست شناسی يازدهم (گیرنده های حسی)


پاورپوينتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان پایه يازدهم در رابطه با گیرنده های حسی (دما ، پوست ، چشم ،تماسی و ...) توضیحات کاملی داده شده است19 صفحه اسلاید 

ادامه مطلب  

پاورپونت فصل 7 گفتار 1 زیست شناسی یازدهم  

پاورپونت فصل 7 گفتار 1 زيست شناسی يازدهم


پاورپونت فصل 7 زيست شناسی 2 گفتار اول (یازدم تجربی)دارای 16 اسلایدمحتوا : مطالب مفید کتاب و جزوات و عکس های زیبا و خوانامناسب برای دانش آموزان و معلمین محترممناسب برای تدریس در کلاس درس / مناسب برای خواندن یک نفرهمورد تایید کانال کلاس يازدهمی ها و مورد تایید دکتر داودیگرافیک و محتوای بی نظیر* فایل در حالت زیپ قرار دارد پس از دانلود ان را از زیپ خارج نمایید.هدف ما رضایت شماست.

ادامه مطلب  

فایل متنی جزوه ی انسان و محیط زیست یازدهم  

فایل متنی جزوه ی انسان و محیط زيست يازدهم


﷽فایل متنی جزوه ی انسان و محیط زيست يازدهماختصاصی توسط  : درسی دانلودفایل متنی جزوه ی انسان و محیط زيست يازدهم

ادامه مطلب  

نمونه سوالات درس 5 انسان و محیط زیست یازدهم  

نمونه سوالات درس 5 انسان و محیط زيست يازدهم


نمونه سوالت درسس 5 انسان و محیط زیت يازدهم (تمامی رشته ها)مورد تایید کانال کلاس يازدهمی ها و دکتر داودی (سوالات استاندارد , مورد تایید دبیران )تعداد سوالات: 17نوع سوالات : تستی و جای خالی و تشریحیسطح سوالات : بالانوع فایل : ورد (جهت ویرایش)مناسب برای امتحانات ژایان هر درستعداد صفحات: 2*فایل زیپ شده است بعد از دانلود آن را از زیپ خارج کنید.برای عالی بودن هم کم هزینه کنید ( قیمت این سوالات از مشا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم انسان و محیط زیست یازدهم  

پاورپوينت درس هفتم انسان و محیط زيست يازدهم


این فایل با فرمت پاورپوينت ارائه شده و در 67  صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( زيست شناسي انگلها )رشته زیست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( زيست شناسی انگلها )رشته زيست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( زيست شناسی انگلها )رشته زيست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1