تفاوت انسان شناسی و جامعه شناسی  

تفاوت انسان شناسي و جامعه شناسي


تحقیقی جامع و کامل در قالب 28 صفحه فایل WORD و قابل ویرایش که در مورد تفاوت انسان شناسي و جامعه شناسي میباشد

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 8 جامعه شناسی پایه دهم (هویت)  

پاورپوینت درس 8 جامعه شناسي پايه دهم (هویت)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 39 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 14 جامعه شناسی پایه دهم (هویت ایرانی)  

پاورپوینت درس 14 جامعه شناسي پايه دهم (هویت ایرانی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 45 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی پایه دهم (جهان اجتماعی)  

پاورپوینت درس 3 جامعه شناسي پايه دهم (جهان اجتماعی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 30 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 2 جامعه شناسی پایه دهم (پدیده های اجتماعی)  

پاورپوینت درس 2 جامعه شناسي پايه دهم (پدیده های اجتماعی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 24 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 5 جامعه شناسی پایه دهم (جهان های اجتماعی)  

پاورپوینت درس 5 جامعه شناسي پايه دهم (جهان های اجتماعی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 30 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 13 جامعه شناسی پایه دهم (هویت ایرانی)  

پاورپوینت درس 13 جامعه شناسي پايه دهم (هویت ایرانی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 29 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی پایه دهم (تغییرات هویت اجتماعی)  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسي پايه دهم (تغییرات هویت اجتماعی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 33 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 9 جامعه شناسی پایه دهم (بازتولید هویت اجتماعی)  

پاورپوینت درس 9 جامعه شناسي پايه دهم (بازتولید هویت اجتماعی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 31 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 7 جامعه شناسی پایه دهم (ارزیابی جهان های اجتماعی)  

پاورپوینت درس 7 جامعه شناسي پايه دهم (ارزیابی جهان های اجتماعی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 34 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 4 جامعه شناسی پایه دهم (تشریح جهان اجتماعی)  

پاورپوینت درس 4 جامعه شناسي پايه دهم (تشریح جهان اجتماعی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 32 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي (1) پايه دهم


تحرک اجتماعی چیست؟منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 12 جامعه شناسی پایه دهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)  

پاورپوینت درس 12 جامعه شناسي پايه دهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 30 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي (1) پايه دهم


 تحرک اجتماعی چیست؟منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي (1) پايه دهم


 تحرک اجتماعی چیست؟منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي (1) پايه دهم


 تحرک اجتماعی چیست؟منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي (1) پايه دهم


 تحرک اجتماعی چیست؟منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي (1) پايه دهم


 تحرک اجتماعی چیست؟منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس هفتم جامعه جهانی  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 2 پايه یازدهم درس هفتم جامعه جهانی


دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 2 پايه یازدهم درس هفتم جامعه جهانیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 16    دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 2 پايه یازدهم درس هفتم جامعه جهانی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 11 جامعه شناسی پایه دهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)  

پاورپوینت درس 11 جامعه شناسي پايه دهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پايه دهم 26 صفحه اسلاید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی)  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسي 2 پايه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی)


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي 2 پايه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 27 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي (1) پايه دهم


تحرک اجتماعی چیست؟منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس اول (کنش های ما)  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پايه دهم درس اول (کنش های ما)


دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پايه دهم درس اول (کنش های ما)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: 12    دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پايه دهم درس اول (کنش های ما)

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي (1) پايه دهم


  تحرک اجتماعی چیست؟منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؛ چگونه باید با او رفتارکنیم و… . این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد درس نظريه هاي جامعه شناسي(2)-68 اسلاید  

پاورپوینت در مورد درس نظریه های جامعه شناسي(2)-68 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها     عنوان درس : نظریه های جامعه شناسي(2) گروه علوم اجتماعی تعداد واحد: 3 واحد نظری منبع: نظریه جامعه شناسي در دوران معاصر     مولف: جورج ریتزر     مترجم: محسن ثلاثی      چاپ دهم: 1384     فصول: 4 ، 5، 6 و 7  —نظریه های جامعه شناسي 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس نظریه های جامعه شناسي

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد درس نظريه هاي جامعه شناسي(2)-68 اسلاید  

پاورپوینت در مورد درس نظریه های جامعه شناسي(2)-68 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها     عنوان درس : نظریه های جامعه شناسي(2) گروه علوم اجتماعی تعداد واحد: 3 واحد نظری منبع: نظریه جامعه شناسي در دوران معاصر     مولف: جورج ریتزر     مترجم: محسن ثلاثی      چاپ دهم: 1384     فصول: 4 ، 5، 6 و 7  —نظریه های جامعه شناسي 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس نظریه های جامعه شناسي

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی)  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسي 2 پايه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی)


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي 2 پايه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 27 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدیدبا پاسخ تشریحی به تمام سوالات متن

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی)  

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسي 2 پايه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی)


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسي 2 پايه یازدهم انسانی (جنگ ها و تقابل های جهانی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 27 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدیدبا پاسخ تشریحی به تمام سوالات متن

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظريه هاي جامعه شناسي(2)گروه علوم اجتماعی  

پاورپوینت نظریه های جامعه شناسي(2)گروه علوم اجتماعی


          نوع فایل:power pointقابل ویرایش:250 اسلاید قسمتی از اسلایدها:نظریه های جامعه شناسي 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس نظریه های جامعه شناسي 1 است. در این درس دانشجو با عمده ترین مکاتب جامعه شناسي و نظریه پردازان معروف آنها و همین طور عمده ترین انتقادات وارد بر این نظریه ها  آشنا خواهد شد و از این طریق برای تحلیل واقعیت ه

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامعه شناسی آموزش وپرورش  

پاورپوینت جامعه شناسي آموزش وپرورش


        نوع فایل:power pointقابل ویرایش:239 اسلاید قسمتی از اسلایدها:5- كارگزاران نظام آموزشی به مدد دانش جامعه شناسي آموزش و پرورش ، از نیروهای اجتماعی مؤثر بر آموزش و پرورش مطلّع شده و با اشراف بیشتری عمل می كنند  .6- جامعه شناسي آموزش و پرورش كمك می كند تا كارگزاران نظام آموزشی در رابطه با اهداف آموزش و پرورش تصویر درستی به دست آورده و ضرورت هماهنگی بین انتظارات مختلف را درك ك

ادامه مطلب  

خلاصه کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز  

خلاصه کتاب جامعه شناسي آنتونی گیدنز


این فایل خلاصه کتاب جامعه شناسي آنتونی گیدنز ترجمه چاوشیان است که در 69 صفحه PDF تنظیم شده است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهاردهم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس چهاردهم جامعه شناسي (1) پايه دهم


جمعیت هر جامعه چه رابطهای با هویت آن دارد؟در معرفی جوامع به ویژگی های جمعیتی آنها مانند تعداد جمعیت، جوان و پیر، روستایی و شهری، بیکار و شاغل بودن جمعیت و… اشاره میکنند. چرا که جمعیت هر جامعه، بخشی از هویت آن محسوب میشود. چه رابطهای میان جمعیت و هویت جوامع وجود دارد؟ این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 45 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسي (1) پايه دهم


کنش اجتماعی چیست؟به تنهایی مشغول خوردن غذا هستید که دوستی وارد می شود. چه تغییری در کنش شما رخ می دهد؟ لباس پوشیدن شما در موقعیت های مختلف، متفاوت است؛ زیرا شما در پوشیدن لباس، دیگران را در نظر می گیرید. با در نظر گرفتن دیگران، کنش فردی شما به یک کنش اجتماعی تبدیل میشود. منظور از کنش اجتماعی چیست؟ این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس هشتم ( هویت)  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پايه دهم درس هشتم ( هویت)


دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پايه دهم درس هشتم ( هویت)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21    دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پايه دهم درس هشتم ( هویت)

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس دوم (پدیده های اجتماعی)  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پايه دهم درس دوم (پدیده های اجتماعی)


دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پايه دهم درس دوم (پدیده های اجتماعی)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10    دانلود پاورپوینت جامعه شناسي 1 پايه دهم درس دوم (پدیده های اجتماعی)

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1