مقاومت مصالح بیرجانسون (ویرایش پنجم) به زبان فارسی  

مقاومت مصالح بیرجانسون (ويرايش پنجم) به زبان فارسی


مقاومت مصالح بیرجانسون (ويرايش پنجم) به زبان فارسی

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش 6 (فصل های 1 تا 3)  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 (فصل های 1 تا 3)


حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 فصل های 1 و 2 و 3. این بخش از کتاب شامل 288 صفحه است. متن سوال، شکل صورت مسئله و پاسخ تشریحی در این کتاب موجود است. برای تطابق با کتاب خود، تصویر حل تمرین 1-1 قرار داده شده است. حل مسائل سایر بخش های کتاب نیز در این فروشگاه موجود است. 

ادامه مطلب  

حل تمرین و نمونه سوال مقاومت مصالح برای امادگی ازمون پایان ترم  

حل تمرین و نمونه سوال مقاومت مصالح برای امادگی ازمون پایان ترم


این فایل 27 صفحه ای حاوی نمونه سوال و حل تمرین مقاومت مصالح به صورت اسکن شده و در فرمت GPEJ می باشد. بخش های مربوطه شامل1- سازه های نامعین2- تغییر طول محوری3- تنش در سطوح مایل و4- میله های غیر يکنواخت می باشد.

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش 6 (فصل های 4 تا 5)  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 (فصل های 4 تا 5)


حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 فصل های 4 و 5. این بخش از کتاب شامل 372 صفحه است. متن سوال، شکل صورت مسئله و پاسخ تشریحی در این کتاب موجود است. برای تطابق با کتاب خود، تصویر حل تمرین 1-4 قرار داده شده است. حل مسائل سایر بخش های کتاب نیز در این فروشگاه موجود است.  

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش 6 (فصل های 9 تا 11)  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 (فصل های 9 تا 11)


حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 فصل های 9 و 10 و 11. این بخش از کتاب شامل 427 صفحه است. متن سوال، شکل صورت مسئله و پاسخ تشریحی در این کتاب موجود است. برای تطابق با کتاب خود، تصویر حل تمرین 1-9 قرار داده شده است. حل مسائل سایر بخش های کتاب نیز در این فروشگاه موجود است.  

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش 6 (فصل های 6 تا 8)  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 (فصل های 6 تا 8)


حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش 6 فصل های 6 و 7 و 8. این بخش از کتاب شامل 349 صفحه است. متن سوال، شکل صورت مسئله و پاسخ تشریحی در این کتاب موجود است. برای تطابق با کتاب خود، تصویر حل تمرین 1-6 قرار داده شده است. حل مسائل سایر بخش های کتاب نیز در این فروشگاه موجود است.  

ادامه مطلب  

حل کامل مسائل مقاومت مصالح هایبلر- حل المسائل کامل مقاومت مصالح هابیلر  

حل کامل مسائل مقاومت مصالح هایبلر- حل المسائل کامل مقاومت مصالح هابیلر


حل المسائل   کاملمقاومت   مصالحهایبلررشته های مهندسی حل مسائل کامل مسائل پایانی مقاومت مصالح از هیبلر یا هایبلر یا هایبر این حل المسائل کامل ودربرگیرنده ی حل کامل وتمامی مسائل درس مقاومت مصالح از هیبلر استاین محصول حل المسائل کامل مقاومت مصالح هایبلر یا هیبلر نسخه ی اصلی است  اما شرح حل مسائل کوتاه است یا شرح ندارد بعلاوه اینکه حل مسائل کامل

ادامه مطلب  

حل کامل مسائل مقاومت مصالح هایبلر- حل المسائل مقاومت مصالح  

حل کامل مسائل مقاومت مصالح هایبلر- حل المسائل مقاومت مصالح


حل المسائل مقاومت  مصالحهایبلر (هیبلر،هایبر)رشته های مهندسی مهندسی حل مسائل مسائل مقاومت مصالح هایبلرکه بیشترمورد استفاده ی رشته های مهندسی است لذا این متن حل المسائل حل کامل مسائل پایانی سه فصل به زبان انگلیسی با شرح مختصروبیشتر حل مسئله است که مسائل پایانی سه فصل اول دوم وسوم از مسائل مقاومت مصالح هایبلر دراین متن بطورکامل حل شده است توضیحات مختصراست وبیشتربه حل

ادامه مطلب  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)


در این فایل سوالات بخش مکانيک جامدات ازمون استخدامی وزارت نفت مربوط به سالهای 86 و 90 به صورت کاملا تشریحی در 10 صفحه و با فرمت gpej اسکن شده پاسخ داده شده است. مطالعه این سوالات برای ازمون استخدامی اتی مفید خواهد بود.

ادامه مطلب  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)


در این فایل سوالات بخش مکانيک جامدات ازمون استخدامی وزارت نفت مربوط به سالهای 86 و 90 به صورت کاملا تشریحی در 10 صفحه و با فرمت gpej اسکن شده پاسخ داده شده است. مطالعه این سوالات برای ازمون استخدامی اتی مفید خواهد بود.

ادامه مطلب  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)  

حل تشریحی نمونه سوالات استخدامی وزارت نفت سالهای 86 و 90 (بخش تحلیل سازه و مقاومت مصالح)


در این فایل سوالات بخش مکانيک جامدات ازمون استخدامی وزارت نفت مربوط به سالهای 86 و 90 به صورت کاملا تشریحی در 10 صفحه و با فرمت gpej اسکن شده پاسخ داده شده است. مطالعه این سوالات برای ازمون استخدامی اتی مفید خواهد بود.

ادامه مطلب  

حل وتشریح کامل وفارسی مقاومت مصالح - حل المسائل فارسی مقاومت مصالح  

حل وتشریح کامل وفارسی مقاومت مصالح - حل المسائل فارسی مقاومت مصالح


حل  المسائل فارسی مقاومت  مصالح پوپوف حل  المسائل کامل وفارسی مقاومت مصالح جلد اول  و جلد دوم حل المسائل کامل وبه زبان فارسی از حل وتشریح کامل وبه زبان فارسی مقاومت مصالح جلد اول وجلد دوم از پوپوف برای رشته های مهندسی بویژه مهندسی مربوط به ساخت وسازها مکانيک  مهندسی عمران مهندسی شهرسازی مهندسی راه و سایر رشته های مهندسی درس بسیارمهم مقاومت مصالح

ادامه مطلب  

دانلود حل تمرین کامل مقاومت مصالح پوپوف به زبان فارسی  

دانلود حل تمرین کامل مقاومت مصالح پوپوف به زبان فارسی


دانلود حل تمرین مقاومت مصالح پوپوف جلد 1 و 2 تعداد صفحات : 476زبان : فارسیفرمت : PDFتالیف : ایگور پوپوف  تمارین حل شده جلد 1فصل اول : تنش و نیروی محوریفصل دوم : کرنش محوری و تغییر شکل ها در میله هافصل سوم : قانون تعمیم یافته هوک، استوانه های با جداره ضخیمفصل چهارم : پیچشفصل پنجم : نیروی محوری، برش و لنگر خمشیفصل ششم : خمش خالص و خمش با نیروی محوریفصل هفتم : تنش برشی در تیرها و مسائ

ادامه مطلب  

سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران کلیه گرایش ها به همراه کلید  

سؤالات مکانيک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران کلیه گرایش ها به همراه کلید


این فایل دارای سؤالات مکانيک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) آزمون دکتری مهندسی عمران - کلیه گرایش ها از سال 91 تا 97 به همراه کلید سؤالات می باشد. فرمت:Pdf

ادامه مطلب  

دانلود حل تمرین مقاومت مصالح پیشرفته برسی Boresi  

دانلود حل تمرین مقاومت مصالح پیشرفته برسی Boresi


دانلود حل تمرین مقاومت مصالح پیشرفته برسی Boresi تعداد صفحات : 494زبان لاتینفرمت : PDFنویسنده: Boresi  دانلود در ادامه ....  

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کار آزمایش کمانش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران  

دانلود گزارش کار آزمایش کمانش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران


دانلود گزارش کار آزمایش کمانش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمرانفایل WORD6 صفحه با فونت تنظیم شده B Nazanin مقدمههدف آزمایششرح آزمایشتئوری آزمایشجداول ، شرح ، فرمول ها ، محاسبات و نتیجه نهایی در این گزارش کار آمده استگزارش کار کامل می باشد

ادامه مطلب  

پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان - مصالح و فرآورده های ساختمانی در 51 اسلاید کاملا قابل ویرایش  

پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان - مصالح و فرآورده های ساختمانی در 51 اسلاید کاملا قابل ويرايش


در این پروژه موارد زیرمطرح شده است:طبقه بندی مصالح : 1- آجر، سفال، کاشی و سراميک2- سنگ ساختمانی3- سنگدانه4- سیمان و فرآورده های آن5- آهک، گچ و فرآورده های آن6- ملات های بنایی7- فلزات و فرآورده های آن8- چوب و فرآورده های آن9- قیر و قطران10- شیشه11- رنگ و پوشش های تزیینی12- پلاستيک های ساختمانی

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کار آزمایش مرکز برش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران  

دانلود گزارش کار آزمایش مرکز برش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمران


دانلود گزارش کار آزمایش مرکز برش از آزمایشگاه مقاومت مصالح عمرانتعداد 6 صفحه فایل WORDفونت B Nazanin مقدمه آزمایشهدف آزمایشتئوری آزمایشروش انجام آزمایشمحاسبات ، جداول ، نموار ها ......

ادامه مطلب  

پاسخ سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1391  

پاسخ سؤالات مکانيک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1391


این فایل شامل سؤالات و پاسخ تشریحی مکانيک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران - کلیه گرایش ها در سال 1391 می باشد. فرمت فایل:Pdfتعداد سؤالات: 20 در زیر بخشی از فایل نشان داده شده است.

ادامه مطلب  

پاسخ سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1396  

پاسخ سؤالات مکانيک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1396


این فایل شامل سؤالات و پاسخ تشریحی مکانيک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران - کلیه گرایش ها در سال 1396 می باشد. فرمت فایل:Pdfتعداد سؤالات: 20 در زیر بخشی از فایل نشان داده شده است.

ادامه مطلب  

پاسخ تشریحی سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1396  

پاسخ تشریحی سؤالات مکانيک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1396


این فایل شامل سؤالات و پاسخ تشریحی مکانيک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران - کلیه گرایش ها در سال 1396 می باشد. فرمت فایل:Pdfتعداد سؤالات: 20 در زیر بخشی از فایل نشان داده شده است.

ادامه مطلب  

پاسخ تشریحی سؤالات مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1391  

پاسخ تشریحی سؤالات مکانيک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران سال 1391


این فایل شامل سؤالات و پاسخ تشریحی مکانيک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) دکتری مهندسی عمران - کلیه گرایش ها در سال 1391 می باشد. فرمت فایل:Pdfتعداد سؤالات: 20 در زیر بخشی از فایل نشان داده شده است.

ادامه مطلب  

تحقیق درباره مقاومت های الکتریکی  

تحقیق درباره مقاومت های الکتريکی


فایل تحقیق مقاومت های الکتريکی در قالب فایل word در ۳۴ صفحه«فهرست مطالب» 1- مقدمه .................................................................................................................................................. 32- قانون اهم ........................................................................................................................................... 53- طبقه¬¬بندی مقاومت¬ها .................................................................................................................... 6  3-1- مقاومت¬های ثابت ...................................

ادامه مطلب  

گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی ( کلیه گزارش کارهای آزمایشگاه مصالح ساختمانی )  

گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی ( کلیه گزارش کارهای آزمایشگاه مصالح ساختمانی )


فایل زیر گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی شامل 41 صفحه همراه با  مطالب غنی در قالب يک فایل با فرمت word و قابل ويرايش است

ادامه مطلب  

دانلود حل تمرین مکانیک مواد - مقاومت مصالح ویرایش هشتم راسل هیبلر Mechanics of Materials by Russell C. Hibbeler  

دانلود حل تمرین مکانيک مواد - مقاومت مصالح ويرايش هشتم راسل هیبلر Mechanics of Materials by Russell C. Hibbeler


کتاب حل المسائل مکانيک مواد: ويرايش هشتم، نویسنده: راسل هیبلرMechanics of Materials (8th Edition) 8th Edition

ادامه مطلب  

پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارکیری مصالح -23 اسلاید  

پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارکیری مصالح -23 اسلاید


فهرست اهداف رفتاری مصالح ساختمانی و معماری مزیت شناخت مصالح برای معماران مبحث شناخت مصالح شامل دو بخش است: معیارهای انتخاب مصالح در معماری مقایسه سختی کانیها تاثیر آب بر مصالح ساختمانی تاثیر حرارت بر مصالح ساختمانی قابلیت جذب و انعکاس نور و صدا خواص مکانيکی خواص شیمیایی نسبت فراوانی عناصر در پوسته جامد زمین اصلی ترین عناصر طبیعی مورد استفاده در معماری و ساختما

ادامه مطلب  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش هفتم 7  

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش هفتم 7


حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ويرايش هفتم (7) (فصل های 1 تا 10)، با عنوان لاتین:Instructors and Solutions Manual to accompany Mechanics of Materials, 7th EditionAuthors: Ferdinand P. Beer , E. Russell Johnston, Jr., John T. DeWolf, David F. Mazurek . این کتاب شامل 1811 صفحه است. متن سوال، شکل صورت مسئله و پاسخ تشریحی در این کتاب موجود است. کیفیت فایل PDF بالا بوده و قابلیت سرچ در متن سوالات و جواب ها وجود دارد. لازم به ذکر است جهت ر

ادامه مطلب  

متن فارسی متن کامل وفارسی مقاومت مصالح وحل مسائل  

متن فارسی متن کامل وفارسی مقاومت مصالح وحل مسائل


متن کامل  وفارسی مقاومت     مصالحدکتر حجت الله    عادلیPdf384 صفحه زوج یا دوتایيکیفیت     عالیمقاومت مصالح يکی ازدروس مهم مهندسی ها بویژه مهندسی عمران  مکانيک  وسایر سازه ها است اهمیت این درس ووجود والزام شرکت درآزمایشگاههای این درس بواسطه ی تأثیرمستقیم این دانش دربنیان سازه ها واستحکام وایمنی آنها است درمیان کتب تألیفی دراین زمینه نام نویسندگان

ادامه مطلب  

پاورپوینت سازه های فلزی با تیرورق  

پاورپوینت سازه های فلزی با تیرورق


.        دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های فلزی با تیرورق در قالب ppt ودر47اسلاید، قابل ويرايشفهرست: 1. معرفی تیر       معرفی نیروها و تنشها درون تیر       عوامل مؤثر در تغییر شکل تیر       تیر طره ای2. تیرورق3. تیرورق با اتصالات پیچ و مهره4. تیرورق با اتصالات جوشی5. سوله های صنعتی6. سوله های کاروگیتتعریف تیر :يک عنصر سازه ای خطی است که

ادامه مطلب  

انواع مصالح ساختمانی  

انواع مصالح ساختمانی


صفحات 57چکیدهاین پژوهش در مورد شناخت انواع مصالح و فرآورده های ساختمانی متعارف است که در احداث انواع ساختمان ها و تاسیسات موجود مورد استفاده قرار می گیرند.در مبحث 5 (مصالح و فرآورده های ساختمانی ) از مقررات ملی ساختمان، مواد و مصالح ساختمانی به شرح زیر دسته بندی شده است:-آجر، سفال ، کاشی و سراميک- سنگ ساختمانی- سنگدانه- سیمان و فرآورده های آن- ملات های بنایی- فلزات و فرآورده های آنها- چوب و فرآورده های آن- قیر و ق

ادامه مطلب  

پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی  

پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی

پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8    آزمایش لس آنجلسبتن سازی یك صنعت بسیار گسترده و وسیع در جهان می باشد و هر روز تعییراتی در نحوه تولید در جهت بهتر شدن خواص آن به وجود می آید. بتن از سیمان، آب، مواد افزودنی و سنگدانه تشكیل شده است كه خواص هر یك از این مواد می تواند روی خواص كلی بتن تأثیر فراوانی بگذارد. یكی از این اجزاء سنگدانه می باشد كه حدود 75%‌ حج

ادامه مطلب  

دانلود مقاله تحقیق درباره طراحي بتن (تعيين مقادير اجزاء بتن در يك متر مكعب )  

دانلود مقاله تحقیق درباره طراحی بتن (تعیین مقادیر اجزاء بتن در یك متر مكعب )


دانلود مقاله تحقیق درباره طراحی بتن (تعیین مقادیر اجزاء بتن در یك متر مكعب ) تعداد صفحه : 18 نوع فایل : Word نوع فونت :  B Lotus بخش کوتاهی از متن مقاله :  بتن  شن + ماسه+ سیمان+ آب+ افزودنیمصالح سنگی    حجم بتن خواص سنگها: 1- مقاومت فشاری مناسب 2- مقاومت ضربه‌ای مناسب 3- شكل هندسی مناسب 4- جنس مناسب مقاومت فشار سنگ نباید از مقاومت فشاری بت

ادامه مطلب  

مصالح ساختمانی  

مصالح ساختمانیفهرست مطالبپیشگفتارفصل 1: خواص عمومی مصالح ساختمانی ................................................ 1بخش اول: مصالح بومیفصل 2: خاك (اختیاری)............................................................................. 15فصل 3: چوب ............................................................................................ 27فصل 4: سنگهای ساختمانی ..................................................................... 45بخش دوم: فرآوردههای خاكیفصل 5: دانه رس منبسط شده (اختیاری).................................................... 66فصل 6: آجر ...................................................................................

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مقاومت فشاری بتن  

پاورپوینت درباره مقاومت فشاری بتن


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 22 اسلاید قسمتی از متن .ppt    مقاومت فشاری بتن مقاومت بتن بستگی به عوامل زیر دارد : 1.نسبت سیمان 2.مصالح درشت و ریز دانه 3.آب  و مواد مضاف گوناگون *.هرچه نسبت آب به سیمان کمتر باشد ،مقاومت فشاری بتن بیشتر خواهد شد. **.افزایش اب مصرفی در مخلوط بتن برای بالا بردن قابلیت کارپذیری سبب

ادامه مطلب  

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح  

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح


    این فایل بصورت word بوده و در 29 صفحه گردآوری شده است.این گزارش کار به تشریح کامل هفت آزمایش پرداخته است و نمودارها و جداول مرتبط با هر يک از آن ها نیز رسم گردیده است.آزمایش های برسی شده در مجموعه عبارت اند از : بررسی نیروی برشی در تیر ها، کمانش ستون ها ،آزمونگر ضربه ، تست خستگی، تست کشش و سختی برینیل ، آزمایش خمش یا خیز ، تست پیچش.به اطلاع می رساند که تمامی فایل های این فروشگاه

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اقتصاد مقاومتي، مفاهيم، قلمرو و راهكارها  

پاورپوینت با موضوع اقتصاد مقاومتی، مفاهیم، قلمرو و راهكارها


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 47 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     اقتصاد مقاومتی، مفاهیم، قلمرو و راهكارها مفهوم مقاومت (Resilience): مقاومت: اشاره به استعداد بازیابی و برگشت به وضعیت اولیه پس از مواجهه با تكان (شوك) دارد. مقاومت دارای معنای متفاوتی است، بطور مثال در: روانشناسی: مقاومت به معن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1