فایل فلش تبلت چینی Atouch A7 با CPU mt6577 با اندروید 4.1.1 با مشخصه پریلودر preloader_a13_77  

فایل فلش تبلت چيني Atouch A7 با CPU mt6577 با اندروید 4.1.1 با مشخصه پریلودر preloader_a13_77


فایل فلش تبلت چيني Atouch A7 با CPU mt6577 با اندروید 4.1.1   با مشخصه پریلودر  preloader_a13_77این تبلت دو مدل داردمشخصات این مدل:MT6577__ATOUCH-A7-1600__A32__a13_77__4.1.2__ALPS.JB.MP.V1.18صد درصد تست شده و تضمینیحل مشکل روی آرم حل مشکل ویروسی بودن دستگاه حل مشکل وایفای و بلوتوث و ...حاوی فایل cache و userdata حجم فایل دانلودی 187 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی Atouch Action A7 با CPU mt6577 با اندروید 4.1.2 با مشخصه پریلودر preloader_honlgi_action77  

فایل فلش تبلت چيني Atouch Action A7 با CPU mt6577 با اندروید 4.1.2 با مشخصه پریلودر preloader_honlgi_action77


فایل فلش تبلت چيني Atouch Action A7 با CPU mt6577 با اندروید 4.1.2   با مشخصه پریلودر   preloader_honlgi_action77این تبلت دو مدل دارداین مدل، مدل دوم و جدید می باشدمشخصات این مدل:MT6577__MT6577__A7__honlgi_action77__4.1.2__Marshmallowصد درصد تست شده و تضمینیحل مشکل روی آرم حل مشکل ویروسی بودن دستگاه حل مشکل وایفای و بلوتوث و ...حاوی فایل cache و userdata حجم فایل دانلودی 304 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش َشرکتی اورجینال تبلت چینی marshal me-617 اندروید 4.4.2 با cpu mt6582 با مشخصه پریلودر preloader_mr706  

فایل فلش َشرکتی اورجینال تبلت چيني marshal me-617 اندروید 4.4.2 با cpu mt6582 با مشخصه پریلودر preloader_mr706


فایل فلش َشرکتی اورجینال تبلت چيني marshal me-617 اندروید 4.4.2  با cpu mt6582حل مشکل روی آرمحل مشکل ویروسی بودن دستگاهحل مشکل وایفای و بلوتوث و ...حاوی فایل cache و userdataحجم فایل دانلودی 417 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش اورجینال تبلت چینی به شماره فنی برد Q709A MB V1.2 اندروید 4.1.2 با cpu mt6577 با مشخصه پریلودر preloader_honlgi_atouch77  

فایل فلش اورجینال تبلت چيني به شماره فنی برد Q709A MB V1.2 اندروید 4.1.2 با cpu mt6577 با مشخصه پریلودر preloader_honlgi_atouch77


فایل فلش اورجینال تبلت چيني به شماره فنی برد Q709A MB V1.2 اندروید 4.1.2 با cpu mt6577حل مشکل روی آرمحل مشکل ویروسی بودن دستگاهحل مشکل وایفای و بلوتوث و ...حاوی فایل cache و userdataحجم فایل دانلودی 174 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی vania MD7069 با اندروید 4.4.2 با cpu mt6582 با مشخصه پریلودر preloader_hf7_cysh_md7069  

فایل فلش تبلت چيني vania MD7069 با اندروید 4.4.2 با cpu mt6582 با مشخصه پریلودر preloader_hf7_cysh_md7069


فایل فلش تبلت چيني vania MD7069 با اندروید 4.4.2 با cpu mt6582حل مشکل روی آرم حل مشکل ویروسی بودن دستگاه حل مشکل وایفای و بلوتوث و ... حاوی فایل cache و userdata حجم فایل دانلودی 515 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی ccit a79w با اندروید 6.0 با cpu mt6572 با مشخصه پریلودر preloader_m72_emmc_s6_pcb22_1024_aimawei_w7_sd_dd  

فایل فلش تبلت چيني ccit a79w با اندروید 6.0 با cpu mt6572 با مشخصه پریلودر preloader_m72_emmc_s6_pcb22_1024_aimawei_w7_sd_dd


فایل فلش تبلت چيني ccit a79w با اندروید 6.0 با cpu mt6572 با مشخصه پریلودر preloader_m72_emmc_s6_pcb22_1024_aimawei_w7_sd_ddشماره فنی برد m706-mb-v4.0صد درصد تست شده و تضمینیحل مشکل روی آرم حل مشکل ویروسی بودن دستگاه حل مشکل وایفای و بلوتوث و ...حاوی فایل cache و userdata حجم فایل دانلودی 362 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی ccit A80W با اندروید 4.4.2 با cpu mt6572 با مشخصه پریلودر preloader_wsvga  

فایل فلش تبلت چيني ccit A80W با اندروید 4.4.2 با cpu mt6572 با مشخصه پریلودر preloader_wsvga


فایل فلش تبلت چيني ccit A80W با اندروید 4.4.2 با cpu mt6572 با مشخصه پریلودر preloader_wsvgaصد درصد تست شده و تضمینیحل مشکل روی آرم حل مشکل ویروسی بودن دستگاه حل مشکل وایفای و بلوتوث و ...حاوی فایل cache و userdata حجم فایل دانلودی 337 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی Siccoo e20w با CPU mt6572 با اندروید 4.4.2 با مشخصه پریلودر preloader_ty702_jty_hspa  

فایل فلش تبلت چيني Siccoo e20w با CPU mt6572 با اندروید 4.4.2 با مشخصه پریلودر preloader_ty702_jty_hspa


فایل فلش تبلت چيني Siccoo e20w با CPU mt6572 با اندروید 4.4.2  با مشخصه پریلودر  preloader_ty702_jty_hspaصد درصد تست شده و تضمینیحل مشکل روی آرم حل مشکل ویروسی بودن دستگاه حل مشکل وایفای و بلوتوث و ...حاوی فایل cache و userdata حجم فایل دانلودی 569 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی Gstar A8 با CPU mt6582 با اندروید 6.0 با شماره فنی برد k0708b v1.2 با مشخصه پریلودر preloader_joya82_wet_kk  

فایل فلش تبلت چيني Gstar A8 با CPU mt6582 با اندروید 6.0 با شماره فنی برد k0708b v1.2 با مشخصه پریلودر preloader_joya82_wet_kk


ایل فلش فارسی تبلت Gstar A8 با cpu mt6582 و اندروید6.0شماره برد : k0708b v1.2حل مشکل روی آرمحل مشکل ویروسی بودن دستگاهحل مشکل وایفای و بلوتوث و ... حاوی فایل cache و userdataحجم فایل دانلودی 533 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی S-Color X3000 با CPU mt6572 با اندروید 5.1 با مشخصه پریلودر preloader_m72_emmc_s6_pcb22_ddr1  

فایل فلش تبلت چيني S-Color X3000 با CPU mt6572 با اندروید 5.1 با مشخصه پریلودر preloader_m72_emmc_s6_pcb22_ddr1


فایل فلش تبلت چيني S-Color X3000 با CPU mt6572 با اندروید 5.1  با مشخصه پریلودر  preloader_m72_emmc_s6_pcb22_ddr1صد درصد تست شده و تضمینیحل مشکل روی آرم حل مشکل ویروسی بودن دستگاه حل مشکل وایفای و بلوتوث و ...حاوی فایل cache و userdata حجم فایل دانلودی 689 مگابایت 

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی Lumax LP-4000با CPU SPD SC7731 با اندروید 5.1 قابل رایت با کلیه فلشرهای spd  

فایل فلش تبلت چيني Lumax LP-4000با CPU SPD SC7731 با اندروید 5.1 قابل رایت با کلیه فلشرهای spd


فایل فلش تبلت چيني Lumax LP-4000با CPU SPD SC7731 با اندروید 5.1 قابل رایت با کلیه فلشرهای spdصد درصد تست شده و تضمینیحل مشکل روی آرم حل مشکل ویروسی بودن دستگاه حل مشکل وایفای و بلوتوث و ...حاوی فایل cache و userdata حجم فایل دانلودی 555 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش اورجینال تبلت چینی به شماره فنی برد elink-mc706-d2_v2 اندروید 4.4.2 با cpu mt6572 با مشخصه پریلودر preloader_mc706  

فایل فلش اورجینال تبلت چيني به شماره فنی برد elink-mc706-d2_v2 اندروید 4.4.2 با cpu mt6572 با مشخصه پریلودر preloader_mc706


فایل فلش اورجینال تبلت چيني به شماره فنی برد elink-mc706-d2_v2 اندروید 4.4.2 با cpu mt6572 حل مشکل روی آرمحل مشکل ویروسی بودن دستگاهحل مشکل وایفای و بلوتوث و ...حاوی فایل cache و userdataحجم فایل دانلودی 344 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی S-Color X6000 با CPU mt6572 با اندروید 5.1 با شماره فنی برد m706-mb-v7.2 با مشخصه پریلودر preloader_m72_emmc_s6_pcb22_ddr1  

فایل فلش تبلت چيني S-Color X6000 با CPU mt6572 با اندروید 5.1 با شماره فنی برد m706-mb-v7.2 با مشخصه پریلودر preloader_m72_emmc_s6_pcb22_ddr1


فایل فلش تبلت چيني S-Color X6000 با CPU mt6572 با اندروید 5.1 با شماره فنی برد  m706-mb-v7.2 با مشخصه پریلودر  preloader_m72_emmc_s6_pcb22_ddr1حل مشکل روی آرم حل مشکل ویروسی بودن دستگاه حل مشکل وایفای و بلوتوث و ... حاوی فایل cache و userdata حجم فایل دانلودی 701 مگابایت

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی LENOSED-L97 mt6572، کاملا نایاب و تست شده، فایل بصورت بین بکاپ گیری شده است، برای حل مشکل خاموشی  

فایل فلش تبلت چيني LENOSED-L97 mt6572، کاملا نایاب و تست شده، فایل بصورت بین بکاپ گیری شده است، براي حل مشکل خاموشی

ادامه مطلب  

فایل فارسی تبلت چینی INET 86VE REV02  

فایل فارسی تبلت چيني INET 86VE REV02


اینم فایل تست شده براي شماره برد INET 86VE REV02 با CPU A13لطفا قبل خرید فایل به عکس توجه کنید که مشخصات تبلت تو دقیقا مثل این باشه فایل با فرما IMG هست که با PhoenixSuit ورژن 1.0.8 فلش میشهیا علی

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش تبلت چینی GP707_A13_V1.4 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش تبلت چيني GP707_A13_V1.4 با لینک مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش تبلت چيني GP707_A13_V1.4 با لینک مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت D706-MB-V2.0 MT6571 با مشخصه پشت تبلت SR-T78D50، کاملا نایاب و تضمینی، 100% تست شده و اختصاصی  

فایل فلش تبلت D706-MB-V2.0 MT6571 با مشخصه پشت تبلت SR-T78D50، کاملا نایاب و تضمینی، 100% تست شده و اختصاصی

ادامه مطلب  

27 عدد عکس png تبلت با کیفیت بالا  

27 عدد عکس png تبلت با کیفیت بالا


این مجموعه شامل 27عدد عکس با کیفیت بالا و بدون بکگراند می باشد (در حالت های مختلف و کاربردی)

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت k16-mb-v1.1 mt6582،فایل فلش تبلت Maxeeder mx16، رایت با فلش تولز، برای حل مشکل خاموشی و هنگ لوگو  

فایل فلش تبلت k16-mb-v1.1 mt6582،فایل فلش تبلت Maxeeder mx16، رایت با فلش تولز، براي حل مشکل خاموشی و هنگ لوگو

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش کمیاب تبلت چینی با مشخصه برد hx-m729-mb-v3.0.0  

دانلود فایل فلش کمیاب تبلت چيني با مشخصه برد hx-m729-mb-v3.0.0


موضوع :دانلود فایل فلش کمیاب تبلت چيني با مشخصه برد  hx-m729-mb-v3.0.0به همراه فلشرتست شده و کاملا سالم میتوانید این فایل رام کمیاب و با ارزش را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی با شناسه برد atm7031_k88_v1.7 20150929  

فایل فلش تبلت چيني با شناسه برد atm7031_k88_v1.7 20150929


فایل فلش تست شده و سالم تبلت با پردازنده atm7031bشناسه برد :gpt 1.91.001.0103atm7031_k88_v1.720150929(u)

ادامه مطلب  

دانلود سوالات تعمیر موبایل و تبلت آزمون فنی حرفه ای  

دانلود سوالات تعمیر موبایل و تبلت آزمون فنی حرفه ای


این مجموعه سوال شامل بیش از750 نمونه سوال تستی و چهارگزینه ای و تشریحی بوده که با خواندن این مجموعه سوال می توانید در آزمون فنی حرفه ای  تعمیر موبایل (تلفن همراه) و تبلت به موفقیت دست پیدا کنید. سوالات تستی این مجموعه با پاسخ نامه است.

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی با مین برد K0712B-V3 6 20170215 و پردازنده mt6572 کاملا تست شده - با لینک مستقیم  

فایل فلش تبلت چيني با مین برد K0712B-V3 6 20170215 و پردازنده mt6572 کاملا تست شده - با لینک مستقیم


رام تبلت چيني با مین برد K012B_V3.6 20170215 کاملا تست شدهرام فول فلش حاوی فایل های userdata و cacheمشخصه پریلودر:preloader_wsvga.binحل مشکل هنگی،آرم،ویروسی بودن دستگاهحل مشکل آنتن،سریال،شبکهفایل رسمی و شرکتی تبلت G Star G785با پردازنده MT6572دارای زبان فارسیقابل رایت با sp flash toolاین فایل کاملا سالم و تست شده میباشدهدف ما ، رضایت شماستپشتیبانی تلگرام:seifipars@بعد از پرداخت هزی

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی k0708b v1.2  

فایل فلش تبلت چيني k0708b v1.2


 فایل فلش نایاب تبلت چيني با شناسه برد k0708b v1.2  به تاریخ 2017-07-04فایل بصورت دامپ بوده و با پیرانها  - میراکل  و یا ولکانو رایت میشود. جهت سهولت کار کرک میراکل به همراه فایل فلش براي شما ارسال میشود. پس از خرید لینک دانلود قابل مشادهده خواهد بود. بعد از رایت فایل فلش چند دقیقه صبر کنید و سپس تبلت رت روشن کنید و منتظر بمانید. اولین اجرا کند است.  

ادامه مطلب  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab S2 9.7 LTE (SM-T815)  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab S2 9.7 LTE (SM-T815)


شرکت سازنده: Samsungمدل دستگاه: Galaxy Tab S2 9.7 LTEشناسه دستگاه: SM-T815ورژن سیستم عامل: اندروید 7.0تاریخ ارائه: 08.09.2017لیست تغییرات: 12184753

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی ATM7031A_Q88_v1.2 , 1.3 20150202 LCD 60pin  

فایل فلش تبلت چيني ATM7031A_Q88_v1.2 , 1.3 20150202 LCD 60pin


فایل فلش تبلت چيني ATM7031A-Q88-v1.3 LCD 60pinبه همراه فلشر مخصوصتست شده روی ورژنهای 1.2 و 1.3دو فایل در یک محصول براي نتیجه گیری صدرصدی  با تاریخ برد : ۲۰۱۵۰۲۰۲   

ادامه مطلب  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 9.7 LTE (SM-T555)  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 9.7 LTE (SM-T555)


شرکت سازنده: Samsungمدل دستگاه: Galaxy Tab A 9.7 LTEشناسه دستگاه: SM-T555ورژن سیستم عامل: اندروید 7.1.1تاریخ ارائه: 25.10.2017لیست تغییرات: 12258557 

ادامه مطلب  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 9.7 LTE (SM-T555)  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 9.7 LTE (SM-T555)


شرکت سازنده: Samsungمدل دستگاه: Galaxy Tab A 9.7 LTEشناسه دستگاه: SM-T555ورژن سیستم عامل: اندروید 7.1.1تاریخ ارائه: 25.10.2017لیست تغییرات: 12258557 

ادامه مطلب  

دانلود رام فارسی اندروید 6 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 LTE (SM-T355)  

دانلود رام فارسی اندروید 6 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 LTE (SM-T355)


شرکت سازنده: Samsungمدل دستگاه: Galaxy Tab A 8.0 LTEشناسه دستگاه: SM-T355ورژن سیستم عامل: اندروید 6.0.1تاریخ ارائه: 23.12.2016لیست تغییرات: 9331721PDA T355XXU1BPL2CSC T355OJV1BQC1Phone T355XXU1BPD7

ادامه مطلب  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab S2 VE 9.7 LTE (SM-T819 )  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab S2 VE 9.7 LTE (SM-T819 )


شرکت سازنده: Samsungمدل دستگاه: Galaxy Tab S2 VE 9.7 LTEشناسه دستگاه: SM-T819ورژن سیستم عامل: اندروید 7.0تاریخ ارائه: 04.09.2017لیست تغییرات: 12212928PDA: T819XXU2BQI1CSC: T819OJV2BQI1Phone: T819XXU1BQHD

ادامه مطلب  

دانلود رام فارسی اندروید 6 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 9.7 LTE (SM-P555)  

دانلود رام فارسی اندروید 6 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 9.7 LTE (SM-P555)


شرکت سازنده: Samsungمدل دستگاه: Galaxy Tab A 9.7 LTEشناسه دستگاه: SM-P555ورژن سیستم عامل: اندروید 6.0.1تاریخ ارائه: 05.04.2017 لیست تغییرات: 7931139 PDA P555XXU1BQD2CSC P555OJV1BQD1Phone P555XXU1BQD1

ادامه مطلب  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 LTE (SM-T355)  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 LTE (SM-T355)


شرکت سازنده: Samsungمدل دستگاه: Galaxy Tab A 8.0 LTEشناسه دستگاه: SM-T355ورژن سیستم عامل: اندروید 7.1.1تاریخ ارائه: 27.10.2017لیست تغییرات: 12366605PDA: T355XXU1CQJ6CSC: T355OJV1CQJ3Phone: T355XXU1CQI2

ادامه مطلب  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab S2 8.0 LTE (SM-T715)  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab S2 8.0 LTE (SM-T715)


شرکت سازنده: Samsungمدل دستگاه: Galaxy Tab S2 8.0 LTEشناسه دستگاه: SM-T715ورژن سیستم عامل: اندروید 7.1.1تاریخ ارائه: 12.09.2017لیست تغییرات: 12184753PDA: T715XXU2CQI6CSC: T715OJV2CQI1Phone: T715XXU2CQI5

ادامه مطلب  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 9.7 LTE (SM-P555)  

دانلود رام فارسی اندروید 7 تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 9.7 LTE (SM-P555)


شرکت سازنده: Samsungمدل دستگاه: Galaxy Tab A 9.7 LTEشناسه دستگاه: SM-P555ورژن سیستم عامل: اندروید 7.1.1تاریخ ارائه: 13.10.2017لیست تغییرات: 12300285PDA: P555XXU1CQJ3CSC: P555OJV1CQJ3Phone: P555XXU1CQHA

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی وین تاچ wintouch q73 با پردازنده A10 بدون مشکل با مشخصه برد A088-V4.0.0/Q73B30312-2  

فایل فلش تبلت چيني وین تاچ wintouch q73 با پردازنده A10 بدون مشکل با مشخصه برد A088-V4.0.0/Q73B30312-2


مشخصه برد a088-v4.0.0-q73b30312cpu:A10بدون مشکل دوربین و تاچ و ال سی دیفلشرها:livesuit  و phoenixsuitصد در صد تست شده

ادامه مطلب  

فایل فلش تبلت چینی Great wall T7024M6 برد K111_MB_V1.2- 20140712 کاملا تست شده - با لینک مستقیم  

فایل فلش تبلت چيني Great wall T7024M6 برد K111_MB_V1.2- 20140712 کاملا تست شده - با لینک مستقیم


رام تبلت چيني با مین برد K111_MB_V1.2-20140712 کاملا تست شدهاین رام فول فلش و حاوی فایل های userdata و cache میباشدحل مشکل هنگی،آرم،ویروسی بودن دستگاهحل مشکل آنتن،سریال،شبکهبا پردازنده MT6582دارای اندروید 4.4.2دارای زبان فارسیقابل رایت با sp flash toolرام کاملا تست شده و سالمهدف ما ، رضایت شماستپشتیبانی تلگرام:seifipars@بعد از پرداخت هزینه بلافاصله لینک دانلود مستقیم فایل در اختی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1